Terug naar bakenlijst.


Luik Locator LG 25 maart 2006

Dit Locator baken staat aan de noordzijde van het vliegveld, in het verlengde van een startbaan. Naar dit baken zochten we te vergeefs in 2004. Toch waren we er dichter bij als we dachten.
Nu heeft Wim een eigenschap die te pas komt als het om bakenjagen gaat; blijven proberen totdat het gewenst resultaat er is. Zo bleek na het fotograferen van het baken bij Kleine Brogel nog tijd over om langs Luik te rijden. In de buurt van de afslag voor het vliegveld zag hij de VOR/DME liggen vanaf de E42. En zo kwam hij aan de andere zijde van dit baken terecht en daar was ook deze locator.

Volg op de rondweg van Luik de borden naar het vliegveld. Komt U vanaf het zuiden dan moet u wellicht de weg langs het vliegveld naar de noordkant daarvan volgen. Komt U vanaf het noorden dan neemt u beneden bij de rotonde de eerste afslag van de rotonde. Deze leidt naar een industrie terrein. Blijf als het ware rechtdoor gaan langs de E42 (in noordelijke richting) en sla bij de T-splitsing linksaf. U komt dan op een industrie terrein gelegen achter een militair complex en daar staan de VOR/DME en dit baken.

De bakens staan op militair terrein, er staan weliswaar geen bordjes verboden te fotograferen, maar toch ...


Locator LG, 25 maart 2006.