Terug naar bakenlijst.


LOM OP, Brussel 1 juni 2006

Dit baken bevindt zich te Wijder niet ver van de weg Leuven Mechelen. Het staat ter hoogte van de Paddensijpstraat 2

Wij kwamen vanaf het baken OB en gingen richting Buken en vandaar richting Wijder.
Te Wijder volgt u de Balkestraat en slaat na enige tijd rechtsaf de Stokstraat in. Volgens de bordjes is deze straat alleen voor plaatselijk verkeer en fietsers. De Stokstraat buigt naar links en bijna meteen weer naar rechts. Op dit laatste punt loopt rechtdoor een weg die begint met kasseien. Dit is de Paddesijpstraat waaraan het baken ligt.

De Paddesijpstraat is volgens MapQuest mogelijk ook vanaf de andere zijde te vinden, maar het lijkt of hij bij nummer twee op het erf dood loopt. Ik kan daarom geen garantie geven dat het baken via een andere route is te vinden.


LOM antenne OP, panorama


LOM OP, 1 juni 2006


LOM OP, detail antennevoet


Het kasseienstraatje rechtdoor gaat naar het baken


De kasseienweg - paddensijpstraat - en de weg naar rechts - stokstraat.


Recht over het baken naar de landingsbaan.


Een nieuw hek is in de maak. Waarschijnlijk is het nu niet meer mogelijk om tot aan het baken te komen.