Terug naar bakenlijst.


RAF Brize Norton 3 juli 2005

Ten noorden van de vliegbasis ligt Carterton. Op de rotonde aan de westkant van Carterton neemt u de weg het dorp in en gaat meteen weer rechtsaf. U bent nu in een woonwijk, ga aan het einde van de straat rechtsaf. Deze weg gaat met een bocht naar links en loopt dood. Parkeer tegen het einde van de weg. Daar waar de weg over gaat in een voetpad ziet u het baken achter de woning links. Het baken staat op de noord-west hoek van de vliegbasis.
Denk er aan dat dit een actieve militaire basis is. Probeer beslist niet om over hekken te komen e.d.


Locator antenne van BZ