Terug naar bakenlijst.


ITR, 6 juni 2011

Wim zijn GPS wil de base aérienne op! Hij volgt het hek in de goede richting en kan zowaar een punt vinden om - vanuit de auto - een foto te maken.

photo ITR
ITR