Terug naar bakenlijst.


LU, 9 juni 2011

LU staat boven op een heuvel, moeilijk bereikbaar. De route gaat voor een paar kilometer over half verharde wegen.

Waarschuwing! Als u een baken als dit bezoekt en de route er heen is nog net geschikt voor een auto, ga er dan niet vanuit dat de wegen verderop ook nog inorde zijn.
Noteer de co÷rdinaten waar u de asfaltweg verlaat en keer op dezelfde route terug.

photo en route photo en route
LU.

photo en route
Het uitzicht bij LU.