Terug naar bakenlijst.


Melun / Villaroche, Locator MV, 4 augustus 2008

Ca. 45 km ten zuiden van Coulommiers ligt Nangis. Ongeveer 2km buiten Nangis, vlak bij de weg naar Melun ligt het baken MV.

Wim werd er door zijn navigatiesysteem via een prachtige – maar officieel niet toegestane – route naartoe gestuurd. Hieronder de meest gemakkelijke route.

Routebeschrijving van Nangis naar "MV, ca. 2,6 km –3 min.
Vertrek in westelijke richting op de D408/Rue de la Libération naar Rue de la Boucherie. Ga rechtdoor over één rotonde. Na 2,3 km slaat u linksaf bij Les Equeuves. U vindt uw bestemming links na 300m.


Locator MV vanaf het bospad, 4 augustus 2008.

Tegenover MV

Dus wim kwam vanaf de verkeerde kant bij MV.