Terug naar bakenlijst.


Orleans, locator ORS, 5 augustus 2008

Ten zuiden van Phithivier en ten oosten van Orleans vinden we locator ORS. Dit baken is een voorbeeld van hoe de navigator iemand om de tuin kan leiden.
Op de plaats waar het baken volgens de navigator moest staan, daar stond een woonhuis. De bewoonster had beslist nog nooit zo’n apparaat als op de voorbeeld foto gezien. Na een aantal malen vergeefs rondjes te hebben gedraaid, werd de zaak anders aangepakt. Het beeld van de navigator werd uitgezoomd. Te voorschijn kwam het Canal d’Orleans (declassé). Het baken zou net ten zuiden staan, a.h.w. in de achtertuin van het bewuste huis. Wim ging naar de noordzijde van het kanaal, reed een stuk in de goede richting en voerde opnieuw de coördinaten in. En zie, de navigator bracht hem in de richting van de bewuste tuin, maar ook naar het baken dat juist ten noorden van het Canal d’Orleans lag.

Routebeschrijving van Fay-aux-Loges naar ORS, ca. 12,3 km –15 min.
Vertrek in oostelijke richting op de D9/Rue des Maillets/route de Vitry-aux-Loges/Route de Fay. Na 9,8 km flauwe bocht naar links bij Les Quatre Routes de D137/Rue de l'Abbé Visage op. Na 0,6 km slaat u linksaf de Rue Jules Ferry op. Flauwe bocht naar rechts na 500 m de Chemin de Nestin op. Na 1,4 km half verharde weg naar links welke naar het baken gaat.


Locator ORS, 5 Augustus 2008.