Terug naar bakenlijst.


Locator ORW, Paris Orly, 2 september 2012

Wim meldt het volgende:
Er was een tijd dat in en rond Parijs vele bakens te zien waren. Zo stond bij Les Ulis Locator ORW. Maar nu...
Nu staat er nog een huisje met een aanduiding welke aangeeft dat dit huisje luchtvaart gerelateerd is.

photo en route OYE
Restant ORW
photo en route
Fundamenten mast.
photo en route