Terug naar bakenlijst.


Elbe VOR, LBV , 29 augustus 2017.

Dit baken moet in de plaats van LBE komen. LBE is inmiddels weggehaald, LBV staat in de lijsten en op de luchtvaart kaarten. Dit baken moet in de omgeving waar LBE stond staan, maar dat was op 29 augustus 2017 nog niet het geval.

Mocht u in de toekomst op deze locatie komen en dit baken is dan wel aanwezig, dan stellen wij toezending van een foto op prijs.


kaart LBV OpenStreetMap
foto OpenStreetMap.