Terug naar bakenlijst.


Weser NDB WSN, 29 augustus 2017

Dit baken komt in de plaats van WSR.
Bij ons bezoek was WSR al uitgeschakeld, maar nog niet vervangen door dit baken. Wel lag er al wat materiaal klaar.

photo WSN mast
Onderste stuk NDB mast, in verpakking. WSN in wording?

photo WSN mast
Op dit blok beton zou de mast moeten worden geplaatst.

photo WSN mast
In het midden de 4 bouten voor de mastvoet

8 september 2019

Wij zijn dit jaar enkele bakens gaan opzoeken waar het een en ander zou kunnen zijn veranderd. Zoals hier bij WSN. Dit maal kregen we op een flinke afstand van het baken al een signaal te horen.
Toen we aan kwamen rijden zagen we meteen de nieuwe NDB mast staan. Het terrein is vergroot en voorzien van een modern hekwerk. Ver naar achter staat achter een houten hek het NDB, een eindje achter de shed staat de mast welke in 2017 klaar lag met daarop een DME antenne. De VOR antenne behuizing is van het dak van de shed gehaald, de shed is verder nog dezelfde.
Het hek stond open omdat de eigenaar van het terrein bezig was met onderhoud van het groen.

photo NDB WSN
De nog blinkende NDB mast van WSN.

photo NDB WSN
De shed voor de DME en NDB.

photo NDB + DME WSN
De DME en het NDB mast van WSN.

photo NDB WSN
De weg naar beide bakens.