Terug naar bakenlijst.


Scheveningen NDB GV, November 1990

In de begin tijd van de bakenjacht toen ik met Wim een enkele keer in het westen des lands op bakenjacht ging, zijn we ook naar Scheveningen geweest. In dezelfde omgeving als waar toen de terminal van de Norfolkline zat, zat ook een marine verbindings complex. Op dat complex stond, verborgen tussen de vele zendmasten -ook die van Scheveningen Radio- het baken verborgen. En we waren ook al met zo'n opvallende auto (die van Wim.)
Wim is echter brutaal genoeg om te doen alsof hij mij bij de auto fotografeerde, om zo een deel van het antennepark op de foto te zetten. Daarna wandelde hij naar het toegangshek en maakte tussen de spijlen door snel een foto van het baken. Helaas bleek die later nogal wazig.
Volgens een oud boekje, het "Handbuch der Funknavigationshilfen", is dit baken een Naval, een militair baken.

Wim heeft nogal moeten zoeken voor de dia's welke hij toen heeft gemaakt. Maar uiteindelijk heeft hij ze gevonden en gescand. Dit baken is al vrij snel verdwenen maar we vonden dat - daar steeds meer bakens verdwijnen - dit baken uit historisch oogpunt net als andere opgeheven bakens op de site past.

foto GV
NDB antenne GV, november 1990

foto overzicht
Overzichts foto

foto uitsnede overzicht waarop Johan
Deel overzichts foto